Momentul decisiv – Galapagos (IV – final)

Text:

I have not as yet noticed by far the most remarkable feature in the natural history of this archipelago, it is, that the different islands to a considerable extent are inhabited by a different set of beings. My attention was first called to this fact by the Vice-Governor,Mr Lawson, declaring that the tortoises differed from the different islands, and that he could with certainty tell which islands any one was brought. I did not for some time pay sufficient attention to this statement, and i had already partially mingled together the collections from tow of the islands, I never dreamed that islands, about 50 or 60 miles apart, and most of them in sight of each other, formed of precisely the same rocks, placed under a quite similar climate, rising to a nearly equal height, would have been differently tenanted; but we shall soon see that this is the case. It is the fate of most voyagers, no sooner to discover what is most interesting in any locality, than they are hurried from it; but i ought, perhaps to be thankful that i obtained sufficient materials to establish this most remarkable fact in the distribution of organic beings.

[….]

If we now turn to the Flora, we shall find the aboriginal plants of the different islands, wonderfully different. I give all the following results on the high authority of my friend doctor J. Hooker. I may premise that I indiscriminately collected everthing in flower on the different islands, and fortunately kept my collections separate. To much confidence, however, must not be placed in the proportional results as the small collections brought home by some other naturalists though in some respects confirming the results plainly show that much remains to be done in the botany of this group: the Leguminosae, moreover has as yet been only aproximately worked out.

GalapagosSpecimenHaul

Hence, we have the truly wonderful fact, that in James Island of the thirty-eight Galapegian plants, or those found in no other part of the world, thirty are exclusively confined to this one island; and in Albermarle Island of the twenty-six aboriginal Galapegian plants, twenty-two are confined to this one island, that is, only four, are at present known to grow in the other islands of the archipelago.And so on, as shown in the abose table, with the plants from Chatham and Charles Islands.

[…]

The distribution of the tennats of this archipelago, would not be nearly as wonderful, if, for instance, one island had a mocking-thrush, and a second island some other quite distinct genus; if one island had it’s genus of a lizard, and the second island another distinct genus, or none whatever; or if the different islands were inhabited not by representative species of the same genera of plants, but by totally different genera as does to a certain extend hold good: for, to give on instance, a large berry-bearing tree at James island has no representative species in Charles island. But it is the circumstance, that several of the islands posses their own species of tortoise, mocking-thrush, finches, and numerous plants, these species having the same general habits, occupying analogous situations, and obviously filling the same place in the natural economy of this archipelago, that strikes me with wonder.

Traducere:

Nu am prezentat încă cea mai remarcabilă trăsătură a istoriei naturale a acestui arhipelag şi anume aceea că insulele diferite sunt populate de către o multime de fiinţe. Atenţia mi-a fost atrasă de vice-guvernatorul Lawson care a declarat că ţestoasele sunt diferite de la insulă la insulă şi că putea spune cu certitudine de unde venea fiecare. O vreme nu am dat atenţie afirmaţiei şi deja amestecasem specimene de pe insule diferite. Nu mi-aş fi inchipuit că insule aflate la 50-60 de mile distanţă, formate din aceleaşi pietre, cu un climat asemănător, ridicându-se până la aproape aceeaşi înălţime, ar fi putut avea ca şi locuitori creaturi diferite; dar se va dovedi în curând că aşa este. Soarta oricărui călător este de a descoperi ceva interesant exact când este pe punctul de a părăsi acel loc, dar ar trebui să fiu recunoscător faptului că am obţinut suficiente materiale pentru a stabili acest lucru remarcabil în distributia fiinţelor organice

[….]

Dacă ne referim la floră, vom descoperi că plantele aborigene ale diferitelor insule sunt deosebit de variate. Ofer aceste rezultate prin înalta autoritate a prietenului meu Dr J. Hooker. Pot spune că am colectat tot ce însemna floră pe diferitele insule, şi din fericire mi-am ţinut colecţiile separate. Prea multă încredere nu poate fi pusă în aceste rezultate proporţionale, pentru că micile colecţii aduse acasă de alţi naturalişti, deşi în anumite privinţe confirmă rezultatele, arată clar că mai sunt multe de făcut în legatura cu botanica acestui grup; leguminoasele, totuşi, au fost aproximate astfel:

GalapagosSpecimenHaul

Astfel avem certitudinea faptului că, în insula James din cele 38 de plante din Galapagos, sau din cele care nu se pot găsi în alte părţi ale lumii, 30 se găsesc exclusiv pe această insula. Iar, pe insula Albemarle din cele 26 de plante aborigene din Galapagos, 22 se găsesc doar pe această insulă, ceea ce înseamna că doar despre 4 se ştie că mai cresc şi pe celelalte insule. Şi aşa mai departe, aşa cum se vede în tabel pentru toate plantele de pe insulele Chatham şi Charles.

[…]

Distribuţia “locuitorilor” acestui arhipelag nu ar fi atât de minunată dacă, de exemplu, o insula ar avea un sturz, iar o altă insulă un specimen distinct; – o insulă ar avea o specie de şopârlă iar o alta un gen complet diferit, sau nici unul – sau dacă insulele ar fi locuite  nu de specii reprezentative ale aceluiaşi gen de plante ci de un tip total diferit, aşa cum e normal într-o anumită măsură: ca exemplu un pom fructifer de pe insula James nu are echivalent pe insula Charles.

Insă datele arată că sunt câteva insule care au propriile specii de ţestoase, sturzi, rândunici şi plante numeroase.

Aceste specii având aceleaşi obiceiuri, trăind în condiţii asemănătoare şi evident având acelaşi loc în economia naturala a arhipelagului, sunt cu adevărat uimitoare.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Quotes, Voyage Of The Beagle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s